සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

සුදු ජේඩ් ස්ටර්ලින් රිදී මුදු 

  • ෙලෝහ:ඝන 925 රිදී  
  • ෙලෝහ මතුපිට පතිකාර කිරීම:ප්ලැටිනම් තහඩු කිරීම
  • මැණික් ගල් නම:ස්වාභාවික ජේඩ්
  • Gemstone ප්රමාණය:13 mm * 18 mm
  • මැණික් බර:10 ct
  • මැණික් ශ්රේණිය හෝ වර්ණය: සුදු
  • මැණික් නිධිය: කිසිවක් නැත
  • මැණික් කැපීම:ඕවල් කප් 
  • රිං තරම:4 සිට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 12 දක්වා

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!