සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

අත්බෝම්බ පිදුරු හිස් 

  • Hat වර්ගය: සන් හිස්
  • රටා වර්ගය: ඝණ
  • ද්රව්ය: පිදුරු
  • විලාසය: අනියම්

තරමසටහන

තරම

Circ.

උස

බ්රීම්

7 1 / 2

22.8 අඟල්

4.3 අඟල්

1.96 අඟල්

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!