විකිණීමට
  • Plus Size White Floral Dress Maxi
  • බ්ලුමිම් හිපි වස්ත්රයකි - බුද්ධතෙන්ඩ්ස්

වර්ණවත් බොහීමියානු හිපි ඇදුම්

$89.00

$66.75

ඔබේ අතිවිශිෂ්ට හිසකෙස් හැඩැති මෙම අතිවිශිෂ්ට හිසකේ ඇඳීමට ඉඩ දෙන්න.

M හා L ප්රමාණයේ ඇත

M: දිග 116cm, 108 බිස්ට්cm, උරහිස් 38cm,හිසක් 38cm.

L: දිග 126cm, 108 බිස්ට්cm, උරහිස් 38cm,හිසක් 38cm. 

 

පිරිවිතර:

සිල්වර්: බුරුල්
වාටියේ දිග: අඩක්
සැරසිලි: එම්බ්රොයිඩරි
ස්නැමිල් ස්ටීව්: නිතිපතා
Waistline: ස්වාභාවික
Neckline: O-නෙක්
රෙදි: කපු xNUMX%
විලාසය: අනියම්, වින්ටේජ්
ප්රමාණය: එම්, එල්
වර්ණ: සුදු, අළු, තද නිල්