පෙම්වතා කැපූ හාපම් ජීන්ස් 

  • වසා දැමීම: සිප්පර්
  • ජීන්ස් ස්ටයිල්: හාරම් පෑන්ට්ස්
  • Fit: බුරුල්
  • Waist වර්ගය: මධ්ය
  • සෝදන්න: මධ්යම
  • දිග: වළලු-දිග කලිසම් 

 

තරම
 
තරම දිග ඉණ හිප් පාදය විවෘත කිරීම

L

XL

XXL

86.5

88

89.5

76.5

80.5

84.5

103

107

111

36.5

38

39.5

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!