සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

විකිණීමට

නිල් ලිනන් මැක්සි ඇදුම්පිරිවිතර:

සිල්වර්: අසමමිතික
වාටියේ දිග: අඩක්
Neckline: O-නෙක්
රටා වර්ගය: මුද්රණය
Waistline: ස්වාභාවික
රෙදි: කපු සහ ලිනන්

One Size : Bust 114cm, Body length 116cm, Shoulder 38cm,Sleeve Length 38cm

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!