කළු ඕවර්සිස්ට් ස්ෙව්ටර් ඇඳුමඝන වර්ණ හා පැරණි විස්තර සහිත ඇඳුම් ආදරවන්තියක වන කාන්තාවන්ට මහත් ප්රකාශ ප්රකාශයක් වන අතර, මෙම ඇඳුමේ අද්විතීය පැල්ලම් නිර්මාණය සැප පහසුව සහ විලාසිතාව සැහැල්ලුය.

ඇඳුම් විලාසිතාවේ ආකර්ෂණීය මිදි මෝස්තරයක් තවත් හැඩැති පැහැති ඇඳුම් ඇඳුමකින් යුක්ත විය හැකිය. මෙම ඇඳුමේ කැපීම හා මෝස්තරය සමඟ සැල්වෙයාර්, මැටි හා බූට්ස් විශිෂ්ටයි.

එක්තරා ප්රමාණයකින් සියලු ශරීර වර්ගවල කාන්තාවන් සමඟ කටයුතු කරනු ඇත.

  • ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර් සහ කපු
  • රටා වර්ගය: ඝන
  • සැරසිලි: රෆීල්ස්
  • සිල්වට්: ලූස්

ඔබේ යොමු දැක්වීම සඳහා මිනුම්:

බිස්ට්: 116cm උරහිස්: 41cm දිග: 116cm

 

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!