සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

ග්රාන්ග් සෞන්දර්යය ස්ෙව්ටර් ෂර්ට්

  • Sleeve දිග (cm): පූර්ණ
  • කරපටිය: O-නෙක්
  • රටා වර්ගය: පෝස්ට්රේ
  • රෙදි වර්ගය: බ්රීෆ්ලොත්
  • ද්රව්ය: කපු
  • ස්නැමිල් ස්ටීව්: නිතිපතා
  • රටා වර්ගය: පෝස්ට්රේවිශාලත්වය--(සෙමී)

කාය

මුල් පිටුව

ෂෝල්මෙම

කොපුව

දිග

කාෆි

එක ප්රමාණයකි

130

-

60

45

80 / 82

-

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!