සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

විකිණීමට

Beige Ruffled ලිනන් කාඩිගන් 

  • වහන්ෙස්ට්: පූර්ණ
  • වසා දැමීම: විවෘත ස්ටීව්
  • කරපටිය: කපන කොල්ලය
  • විලාසය: මිදි වතු
  • ද්රව්ය: ලිනන්

මේ විලාසිතාවට ආදරය කරන්න? කළු පැහැති මේ ජම්බුල බලන්න මෙහි

 

තරම කුරු රසය (cm) පපුව පළල (cm) සිරුර දිග (cm) Sleeve දිග (cm) Cuff / Sleeve විවෘත කිරීම (cm)
එක ප්රමාණය 38 100 128 57 26

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!