සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

විකිණීමට

බැටරි ආවරණ අසමමිතික ලයිනර් ඇඳුම



Sometimes simplicity is the most beautiful choice. We started with a soft linen fabric, a rich deep color, and a loose versatile design. The rest is up to you. Your unique size, shape, and attitude are what gives life and originality to this casual hip linen dress. Women are dynamic and ever-changing. Allow this dress to be your canvas and invent new ways to be you. Add some beads, a colorful floppy hat and clogs for a playful hippie look. A bright red scarf with big black sunglasses creates a striking and mysterious look. Or just throw this dress on over your swimsuit and head to the beach with a book. Have fun exploring yourself in our extra versatile natural fiber spring linen dress. An extra loose and roomy fit for women large and small. One size. Available in two colors: Purple and Jujube Red


  • ද්රව්ය: ලිනන්, කපු
  • Sleeve දිග (cm): පූර්ණ
  • රටා වර්ගය: ඝණ
  • විලාසය: මිදි වතු
  • ඇඳුම් දිග: මධ්යධරය
  • ස්නැමිල් ස්ටීව්: Batwing Sleeve
  • රෙදි: කපු xNUMX%, ලිනන් 30%
  • ප්රමාණය: එක් ප්රමාණයේ

එක් ප්රමාණය: දිග 100cm, 164 බිස්ට්සිමෙන්ති, උරහිස් 41cm, අත්ලද 40cm, කාෆි 37cm.

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!