ආසියානු රූපලාවන්ය නිල් රාමි ඇඳුම් 


ද්රව්ය: රමි
සිල්වර්: බුරුල්
රටා: ආසියාවේ ආශ්වාදයකි
වාටියේ දිග: 3 / 4
ඇඳුම් දිග: දහවල්
Waistline: Empire Waist
Neckline: O-නෙක්
ප්රමාණය: එක් ප්රමාණයේ

One Size: Length: 123cm,  Bust: 100cm,  Sleeve: 45cm,  Sweep: 250cm, Shoulder: 40cm.

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!