සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

නේචර් ආශ්වාද කළ Knit කාඩිකිද්රව්ය: කපු
විලාසය: අනියම්
තාක්ෂණ:ප්ලැටිනම්
කරපටිය: O-නෙක්
වහන්ෙස්ට්: පූර්ණ
වර්ගය: කාඩිගැන්ස්
ඝනකම: සම්මත

ප්රමාණය:

උරහිස් 72cm, බිස්ට් 154cm, දිග 60cm, Sleeve 41cm

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!