සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

විකිණීමට

100% කපු දම්වැල් දිගු සෙවට් කමිසයක්  • කරපටිය: O-නෙක්
  • වහන්ෙස්ට්: පූර්ණ
  • ද්රව්ය: කපු
  • රෙදි වර්ගය: බ්රීෆ්ලොත්
  • විලාසය: අනියම්

තරමසටහන

Lenght

Bust Size

එක ප්රමාණය

69cm

102cm

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!