සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

විකිණීමට

100% කපු සාහිත්ය පැෂ්මිනාමෙම රතු පැෂ්මිනා ස්මාර්ක් ඕනෑම ආයිත්තම් කට්ටලයක් අනුයුක්ත කරනු ඇත. ඔබගේ ප්රියතම උපාංග, ඉහළ හා ජැකට් සමඟ මිශ්ර කරන්න. ඔබගේ සුවපහසුව සඳහා මෘදු කපු වලින් සාදන ලද.

 180cm * 55cm

සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්ත සැපයුම. අවම අවශ්ය නොවේ.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට 30 දින පැමිණීම හෝ ආදේශන වගකීම් සහිතව අපට පහසුකම් සලසයි. එය ඔබට ප්රවේශම්කාරී ආකල්පයකින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට සහ බුද්ධතෙන්ඩ්ස්හි විශ්මයජනක සාප්පු අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකිය.

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!