සියලු ඇනවුම් මත නොමිලේ ලෝක ව්යාප්තව සැපයීම, අවම අවශ්ය නොවේ!

තැපැල් කේත

Q- ඇණවුම් කිරීම සඳහා තැපැල් කේතයක් අනිවාර්යය වුවද මගේ රටෙහි කිසිවෙක් නොමැත. මා ඇණවුම් කළ හැක්කේ කෙසේද?

A- ඔබගේ ලිපිනය තැපැල් කේතයක් නොමැති නම් කරුණාකර "11111" ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ ඇණවුම සාමාන්යයෙන් තබන්න. මේ ආකාරයට, අප ඇතුළත් කළ යුතු තැපැල් කේතයක් නොමැති බව අපි දනිමු

දායකත්වය

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!